Boloňský psík

Boloňský psík je malý, robustní a kompaktní pes, s čistě bílou, dlouhou a nadýchanou srstí. Boloňský psík je průbojný, učenlivý pes, silně vázaný na svého pána a jeho okolí.

Boloňský psík - země původu:

Boloňský psík pochází z Itálie.

Datum publikace originálního platného standardu: 27.11.1989. F.C.I.-Standard č.196/20.04.1998/GB

Boloňský psík - použití:

Boloňský psík se využívá jako společenský pes.

Boloňský psík - zařazení FCI:

Skupina 9 společenská plemena.
Sekce 1 bišonci a příbuzná plemena.
Bez zkoušky z výkonu.

Boloňský psík - historie:

Původ plemene Boloňský psík je směšován s původem maltézského psíka, protože jejich vzdálenými předky jsou stejní malí psíci zmínění v latinských spisech Aristotela (384 – 322 př. Kr.) pod označením „canes melitenses“. Boloňští psíci, známí již v období starověkého Říma, patřili v celé epoše mezi nejoblíbenější dary dávané mocnými tohoto světa. Cosimo de Medici (1389-1464) přinesl ne méně než osm boloňských psíků do Bruselu jako dary pro belgické šlechtice. Filip II, král španělský v letech 1556 až 1598, poté, co obdržel dva boloňské psíky od vévody d´Este, děkoval v dopisu dárci těmito slovy: „tito dva malí psíci jsou nejkrálovštějším darem, který může kdokoliv učinit panovníkovi“. Boloňští psíci jsou vyobrazeni na malbách Tiziana, Pierra Breughela staršího a Goyi.

Boloňský psík - celkový vzhled:

Boloňský psík je malý, robustní a kompaktní pes, s čistě bílou, dlouhou a nadýchanou srstí.

Boloňský psík - důležité poměry:

Kvadratická stavba, takže délka trupu je rovna výšce v kohoutku.

Boloňský psík - povaha:

Velmi vážný, celkově ne příliš aktivní. Průbojný, učenlivý, silně vázaný na svého pána a jeho okolí.

Boloňský psík - hlava:

Střední délky, dosahující 1/3 výšky v kohoutku. Šířka hlavy, měřená na úrovni jařmových oblouků, je shodná s délkou hlavy.

MOZKOVNA:
Lebka: mírně ovoidního (vejčitého) tvaru v předozadním směru a spíše plochá v horní části, má však konvexní postranní části; hrbolky čelní kosti jsou dobře vyvinuté. Podélné osy lebky a nosního hřbetu jsou rovnoběžné; čelní vráska je jen slabě zvýrazněná a týlní hrbol jen slabě patrný. Délka lebky je o málo větší než délka tlamy.
Stop: dosti výrazný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: ve stejné linii jako nosní hřbet; při pohledu z profilu je její přední strana vertikální. Je velká a musí být černá.
Tlama: Její délka dosahuje 2/5 délky hlavy, nosní hřbet je rovný a postranní části tlamy jsou rovnoběžné, takže přední část tlamy je téměř čtvercová. Oblast spodní části očnice je dobře vytvarovaná.
Pysky: horní pysky jsou málo vyvinuté do hloubky, nezakrývají spodní pysky, a spodní profil tlamy je ohraničen spodní čelistí.
Čelisti/Zuby: Čelisti normálně vyvinuté, s horními a spodními oblouky navzájem perfektně přizpůsobenými. Zuby bílé, pravidelně vyrovnané, skus silný a úplný. Nůžkový skus, tolerován je klešťový skus.
Oči: Posazené téměř v čelní rovině; dobře otevřené, spíše velké než normální velikosti. Oční víčko je kulaté, oční bulva nesmí vystupovat, oční bělmo není viditelné. Okraje očních víček musí být černé a duhovka je tmavě okrové barvy.
Uši: vysoko nasazené, dlouhé a svěšené, ale dosti pevné v místě nasazení, takže horní část vnějšího ucha odstává od lebky, vzbuzujíc tím dojem, že hlava je větší než ve skutečnosti.

Boloňský psík - krk:

Bez kožního laloku; jeho délka je rovna délce hlavy.

Boloňský psík - trup:

Pes má kvadratickou stavbu, délka trupu, měřená od ramenního hrbolku po hrbolek sedací kosti, je rovna výšce v kohoutku.
Kohoutek: jen slabě vystupující z hřbetní linie.
Hřbetní linie: rovný profil zad a mírně konvexní profil beder harmonicky přecházejí v linii zádě.
Záď: velmi mírně spáditá; je velmi široká.
Předhrudí: špička hrudní kosti (manubrium) jen slabě vystupující
Hrudník: prostorný, dosahuje do úrovně loktů, s dobře klenutým hrudním košem, hloubka dosahuje téměř poloviny výšky v kohoutku.
Spodní linie: sleduje profil hrudní kosti, potom mírně stoupá k břichu.

Boloňský psík - ocas:

Nasazen v prodloužení linie zádě, nesen v oblouku nad hřbetem.

Boloňský psík - hrudní končetiny:

V celkovém vzhledu jsou zcela rovné a rovnoběžné vzhledem ke střední rovině těla.
Ramena: délka lopatek je rovna 1/4 výšky v kohoutku; vzhledem k horizontále jsou šikmé a jsou blízko vertikále vzhledem ke střední rovině těla. Jejich pohyb je dostatečně volný.
Nadloktí: dobře přiléhající k trupu, je téměř stejné délky jako ramena, ale méně šikmé.
Lokty: jsou v rovině rovnoběžné se střední rovinou těla.
Předloktí: jeho délka je rovna délce nadloktí; sleduje zcela vertikální směr.
Nadprstí a kloub nadprstí: při pohledu zpředu navazují na vertikální linii předloktí. Při pohledu z profilu je nadprstí poněkud šikmé.
Přední tlapky: oválného tvaru, s tmavými pružnými polštářky tlap a velmi tvrdými černými drápky.

Boloňský psík - pánevní končetiny:

V celkovém vzhledu a při pohledu zezadu musí sledovat od hrbolku kosti sedací k zemi zcela vertikální linii; jsou vzájemně rovnoběžné.
Stehna: jejich délka je rovna 1/3 výšky v kohoutku. Jdou šikmo shora dolů a zezadu dopředu a jsou zcela rovnoběžná se střední rovinou těla.
Bérec: je delší než stehno.
Hlezenní kloub: úhel hlezenního kloubu (tibia-tarsální) není příliš sevřený.
Nárt: vzdálenost mezi hlezenním kloubem a špičkami prstů je o málo menší než třetina výšky v kohoutku.
Zadní tlapky: stejná charakteristika jako přední tlapky, pouze jsou méně oválné.

Boloňský psík - pohyb:

Volný, energický, hlava nesena ušlechtile a elegantně.

Boloňský psík - kůže:

Boloňský psík by měl mít kůži po celém těle dobře napnutou a přiléhající k tělu. Viditelné sliznice a třetí oční víčka musí být pigmentovány černě.

Boloňský psík - srst:

Boloňský psík má srst dlouhou po celém těle, od hlavy po ocas, od hřbetní linie k tlapkám. Na tlamě je srst kratší. Dosti chundelatá, proto nepřiléhající, spíše chomáčkovitá, netvoří prameny.

Boloňský psík - barva:

U plemene Boloňský psík je vyžadována pouze barva čistě bílá, bez skvrn a jiných odstínů bílé.

Boloňský psík - výška a hmotnost:

Výška v kohoutku:
Psi: 27 až 30 cm.
Feny: 25 až 28 cm.
Hmotnost: od 2,5 do 4 kg.

Boloňský psík - vady:

Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

Strabismus (šilhavost) .

Boloňský psík - závažné vady:

1) Výrazná konvergence nebo divergence horních podélných os.

2) Konvexní nosní hřbet (římský nos) .

3) Prognathismus (tj. slabý předkus či podkus) , pokud mění vnější vzhled tlamy.

4) Výška pod 25 cm a nad 33 cm u psů a pod 22 cm nebo nad 32 cm u fen.

Boloňský psík - vyřazující vady:

1) Agresivita nebo přílišná plachost.

2) Depigmentace nosní houby.

3) Nosní houba jiné barvy než černé.

4) Předkus (spodní čelist delší než horní) .

5) Oboustranná depigmentace očních víček.

6) Skvrna na rohovce.

7) Chybící ocas.

8) Zkrácený ocas, ať už přirozeně nebo uměle.

9) Jakákoliv jiná barva než bílá.

10) Skvrny a tečky.

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Boloňský psík - poznámka:

Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

Boloňský psík

Přidat komentář
Sdílet na Facebooku
Share Sdílet

Boloňský psík - Fotografie

Prozatím žádné fotografie  Přidat fotku

Boloňský psík Další informace