Kavkazský pastevecký pes

Ovčáčtí psi z Kavkazu jsou velmi velcí psi, větší než střední i většina velkých plemen. Kavkazský pastevecký pes je ostražitý, aktivní pes, vyrovnaný, silný, klidný. Obranné reakce jsou velmi dobře vyvinuté, Kavkazský pastevecký pes velmi aktivně reaguje na ohrožení.

Kavkazský pastevecký pes - země původu:

Kavkazský pastevecký pes pochází z Ruska.

Datum publikace originálního platného standardu: 30.01.1985. FCI-Standard č.328/22.04.1996/GB

Kavkazský pastevecký pes - použití:

Kavkazský pastevecký pes je ovčácký, hlídací a obranářský pes.

Kavkazský pastevecký pes - zařazení FCI:

Skupina 2 pinčové a knírači, molossoidní plemena, švýcarští salašničtí psi.
Sekce 2.2 molossoidní plemena horského typu.
Bez zkoušky z výkonu.

Kavkazský pastevecký pes - celkový vzhled:

Ovčáčtí psi z Kavkazu jsou velmi velcí psi, větší než střední i většina velkých plemen. Mají robustní až hrubou stavbu těla a jsou přirozeně agresivní a nedůvěřiví k cizím lidem. Tyto zvláštnosti jsou však vyvažovány vytrvalostí, nenáročností a přizpůsobivostí jakýmkoli tepelným a klimatickým podmínkám. Také proto byli tito psi využíváni po celém území bývalého Sovětského svazu. Hlavními oblastmi chovu kavkazského ovčáka jsou Gruzie, Arménie, Ázerbajdžán, autonomní oblasti Kabardino-Balkarie, Dagestán, Kalmukie, oblast severokavkazských stepí a okolí Astrachaně. V oblasti Zakavkazska se vyskytují robustnější psi, zatímco ve stepích jsou spíše lehčí konstituce, s dlouhýma nohama a často s krátkou srstí.

Kavkazský pastevecký pes - povaha:

Kavkazský pastevecký pes je ostražitý, aktivní pes, vyrovnaný, silný, klidný. Obranné reakce jsou velmi dobře vyvinuté, pes velmi aktivně reaguje na ohrožení. Agresivní dispozice a nedůvěra k neznámým lidem jsou typickým znakem plemene.

Kavkazský pastevecký pes - stavba těla:

Robustní až hrubá stavba těla, s mohutnou kostrou a silným osvalením. Kůže je silná, ale pružná.

Kavkazský pastevecký pes - důležité poměry:

Poměr délky těla ke kohoutkové výšce je 100 – 108 (index formátu) . Poměr obvodu nadprstí hrudních končetin ke kohoutkové výšce je u psů 21 – 22, u fen 20 – 22 (index stavby kostry) .

Kavkazský pastevecký pes - pohlavní typ:

Dobře vyjádřené rozdíly mezi pohlavími – psi jsou robustnější a silnější, feny jsou lehčí stavby a o něco menší.

Kavkazský pastevecký pes - hlava:

Kavkazský pastevecký pes - mozkovna:

Lebka: masivní, se širokou lebkou a silně vyvinutými nadočnicovými oblouky. Široké čelo, ploché, rozdělené na dvě poloviny mělkou čelní vráskou.
Stop: není jasně vyznačený.

Kavkazský pastevecký pes - obličejová část:

Nosní houba: silná, široká, černá. U bíle a světle slámově zbarvených psů je kaštanově hnědá barva nosní houby povolena.
Tlama: kratší než mozkovna, jen mírně se zužující.
Pysky: silné, ale suché a pevně přiléhající.
Zuby: bílé, silné, dobře vyvinuté, těsně navzájem přiléhající, bez mezer. Nasazení řezáků v linii. Nůžkový skus.
Oči: tmavé, malé, oválného tvaru a hluboko zasazené.
Uši: zavěšené, vysoko nasazené, nakrátko kupírované.

Kavkazský pastevecký pes - krk:

Silný, krátký. Nesen poměrně nízko, takže svírá s linií hřbetu úhel 30°- 40°.

Kavkazský pastevecký pes - trup:

Kohoutek: široký, dobře osvalený, nápadně vystupující nad hřbetní linii.
Hřbet: široký, rovný, osvalený.
Bedra: krátká, široká, mírně klenutá.
Záď: široká, osvalená, téměř horizontální.
Hrudník: široký a hluboký, mírně zakulacného tvaru. Spodní linie hrudníku dosahuje k loktům nebo níž.
Břicho: lehce vtažené k bedrům.

Kavkazský pastevecký pes - ocas:

Vysoko nasazený, nesen svěšený dolů a dosahující k hleznům. Tvarem připomíná srp, hák nebo kruh. Kupírovaný ocas je přípustný.

Kavkazský pastevecký pes - hrudní končetiny:

Při pohledu zepředu jsou rovné a paralelní. Úhel mezi lopatkou a nadloktím je přibližně 100°.
Předloktí: rovné, silné, dlouhé, nikoli však nadměrně.
Nadprstí: krátké, silné, svislé nebo jen mírně šikmé.

Délka hrudních končetin od země k loktům je poněkud větší než polovina výšky v kohoutku. Index výšky hrudních končetin (délka hrudních končetin od loketního kloubu k zemi / výška v kohoutku) = 50- 54.

Kavkazský pastevecký pes - pánevní končetiny:

Při pohledu zezadu jsou rovné a paralelní, v profilu poněkud otevřené úhlení kolena.
Stehno: kratší.
Koleno: silné, široké, s poněkud otevřenějším úhlením.
Nadprstí : silné, svisle umístěné.
Pánevní končetiny jsou poměrně strmé, kolmice procházející hrbolkem kosti sedací musí procházet rovněž hlezenním kloubem a nadprstím.

Kavkazský pastevecký pes - tlapy:

Velké, oválného tvaru, kompaktní a pevné.

Kavkazský pastevecký pes - pohyb:

Volný, kývavý krok, obvykle vyvážený. Typickým pohybem je drobný klus, který se při zrychlení obvykle mění v poněkud těžký cval. V pohybu se končetiny musí pohybovat v přímce, hrudní končetiny se mírně sbíhají k ose pohybu. Klouby obou párů končetin se při pohybu snadno a s lehkostí ohýbají, také hřbet a bedra v pohybu pracují hladce. Kohoutek a hrbolek sedací kosti zůstávají při klusu ve stejné výšce.

Kavkazský pastevecký pes - srst:

Rovná, hrubá, se silně vyvinutou, světleji zbarvenou podsadou. Na hlavě a na přední části končetin je srst kratší a ploše přiléhá k tělu. Rozlišují se tři varianty podle srsti:

Dlouhosrstá: delší krycí srst. Dlouhé chlupy na krku tvoří límec, na zadní části končetin tvoří praporce a „kalhoty“. Hustá srst, která pokrývá celý ocas, vytváří dojem mohutného a huňatého ocasu.

Krátkosrstá: tělo je pokryté hustou, poměrně krátkou srstí, chybí límec, praporce, „kalhoty“ i prapor na ocase.

Střední typ: dlouhá srst, ale bez límce, praporců, „kalhot“ a praporu na ocase.

Kavkazský pastevecký pes - barva:

Rozmanité odstíny šedé s různými nádechy, obvykle světlým do rezava, slámovým, bílým, červenohnědým, s žíháním, a také vícebarevné zbarvení nebo s nepravidelnými skvrnami.

Kavkazský pastevecký pes - výška:

Výška v kohoutku:
Psi alespoň 65 cm.
Feny alespoň 62 cm.

Kavkazský pastevecký pes - vady:

Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

1) Slabá nebo křehká stavba těla.

2) Mírná odchylka od uvedených poměrů stavby těla.

3) Nedostatek odvahy a energie, nedostatečná nedůvěra k cizincům.

4) Mírná odchylka od pohlavního typu, feny samčího typu.

5) Nedostatečně široká a masivní hlava.

6) Příliš vyklenuté čelo, příliš strmý nebo nevyjádřený stop.

7) Příliš krátká nebo dlouhá tlama.

8) Měkké, volné pysky.

9) Vzhledem k věku příliš opotřebované zuby. Zlomený zub, který neovlivňuje skus. Chybějící maximálně dva třenové zuby (premoláry) nebo jedna první stolička a jedna druhá stolička (molár) . Lehce zažloutlé zuby.

10) Světlé oči, mírně svěšené spodní víčko. Přítomnost mléčných skvrn na rohovce.

11) Nízko nasazené ucho, nekupírované ucho.

12) Dlouhý, nedostatečně silný krk.

13) Slabě vyvinutý kohoutek, nedostatečně vystupující nad linii hřbetu.

14) Volný hřbet, prohnutý nebo úzký.

15 Příliš dlouhá bedra, rovná nebo příliš klenutá.

16) Nedostatečně osvalená záď, mírně spáditá záď.

17) Mírně zploštěný hrudník, hrudník nedosahující k úrovni loktů.

18) Spodní linie břicha příliš vtažená nebo naopak příliš konvexní.

19) Hrudní končetiny: malé odchylky od správného úhlení ramene, kratší nebo delší předloktí, mírně vybočené lokty, mírně vytočené tlapky, příliš šikmé nadprstí.

20) Pánevní končetiny: Při pohledu zezadu: malé odchylky od paralelního postavení končetin (mírné sbíhání nebo rozbíhání hlezen) . Nohy poněkud dál od sebe nebo poněkud blíž k sobě. Příliš strmé pánevní končetiny. Poněkud přestavěná záď.

21) Tlapky: měkké nebo příliš dlouhé. Neodstraněné paspárky.

22) Pohyb: Odchylky od normálního pohybu (příliš úzký nebo příliš široký krok) . Klouby se neohýbají dostatečně snadno. Nedostatečná pružnost pohybu hřbetu a beder. Záď zvednutá při klusu. Mírné kývání zádi ze strany na stranu.

Kavkazský pastevecký pes - závažné vady:

1) Nápadně slabá nebo křehká stavba těla.

2) Výrazná odchylka od uvedených poměrů stavby těla.

3) Bojácný pes, příliš lhostejný, nedostatečně agresivní.

4) Výrazná odchylka od pohlavního typu, psi samičího typu.

5) Lehká, úzká hlava, se špičatou tlamou, neodpovídající celkovým proporcím psa, nahoru směřující tlama.

6) Malé zuby, výrazné mezery mezi zuby, nedostatečně vyvinutý chrup, řezáky netvořící pravidelnou linii, zuby s velmi poškozenou sklovinou.

7) Oči různé barvy, spodní víčko svěšené natolik, že je vidět oční bělmo.

8) Prověšený hřbet, příliš vyklenutý hřbet.

9) Příliš dlouhá bedra, prověšená nebo příliš klenutá.

10) Příliš úzká záď, příliš krátká nebo velmi spáditá záď.

11) Plochý hrudník, úzký, nedostatečně vyvinutý hrudní koš.

12) Hrudní končetiny: příliš strmá ramena nebo příliš malé zaúhlení ramen, prohnuté nebo tenké předloktí, výrazně vybočené lokty, příliš slabé nadprstí, výrazně vytočené tlapky, jedna nebo obě tlapky vtočené dovnitř.

13) Pánevní končetiny: Výrazné odchylky od paralelního postavení končetin (mírné sbíhání nebo rozbíhání končetin) . Extrémně strmé zadní končetiny. Při pohledu zezadu končetiny prohnuté směrem ven (do „O“) . Příliš přestavěná záď.

14) Tlapky: příliš rozbíhavé prsty, příliš ploché tlapky.

15) Měkká srst, vlnitá srst, chybějící podsada.

16) Černá barva, černá s rezavými skvrnami, různé kombinace s kaštanovou barvou.

17) Pohyb: Omezený, těžký. Příliš přestavěná záď vůči kohoutku při klusu. Nápadný vertikální pohyb zádi. Mimochod.

18) Výška v kohoutku menší než 65 cm u psů (samců) , 62 cm u fen.

Kavkazský pastevecký pes - vyřazující vady:

1) Agresivita nebo přílišná plachost.

2) Veškeré odchylky od správného nůžkového skusu.

3) Chybějící jeden špičák nebo jeden z řezáků, chybějící jeden z třetích a čtvrtých třenových zubů (premolárů) nebo jedna stolička (molár) .

4) Černá a hnědá (kaštanová) barva srsti.

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Kavkazský pastevecký pes - pozámka:

Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

Kavkazský pastevecký pes

Přidat komentář
Sdílet na Facebooku
Share Sdílet

Kavkazský pastevecký pes Další informace