Maltézský psík

Maltézský psík je živý, oddaný, velmi učenlivý a velmi inteligentní společenský pes. Maltézský psík je velmi elegantní pes s hrdým a ušlechtilým nesením hlavy.

Maltézský psík - původ:

Maltézský psík pochází z oblasti centrálního Středozemí.

Maltézský psík - patronace:

Itálie.

Datum publikace originálního platného standardu: 27.11.1989. FCI-Standard č.65/06.04.1998/GB

Maltézský psík - použití:

Maltézský psík je hlavně využívaný jako společenský pes.

Maltézský psík - zařazení dle FCI:

Skupina 9 společenská plemena.
Sekce 1 bišonci a příbuzná plemena.
Bez zkoušky z výkonu.

Maltézský psík - historie:

Jeho jméno neznačí, že pochází z ostrova Malta, protože přídavné jméno „Maltese“ pochází ze semitského slova „malat“, které znamená útočiště nebo přístav. Tento semitský kořen se objevuje v celé řadě jmen přímořských míst; např. ve jménu adriatického ostrova Méléda, sicilského města Melita a také ostrova Malta. Předkové tohoto malého psíka žili v přístavech a přímořským městech středního Středomoří, kde lovili myši a krysy, které se nacházely ve velkém množství v přístavních skladištích a podpalubí lodí. V seznamu psů známých v jeho době Aristoteles (384-322 př. Kr.) zmiňuje plemeno malých psů, kterým připisuje latinské jméno „canes melitenses“. Tento pes byl znám ve starověkém Římě, jako oblíbený společník vdaných žen byl oslavován Strabonem, latinským básníkem 1. století n.l. Obrazy maltézských psíků od mnoha renesančních malířů ukazují tohoto malého psíka v salónech po boku nejkrásnějších žen své doby.

Maltézský psík - celkový vzhled:

Maltézský psík je pes malé velikosti, delšího těla. Tělo je pokryto velmi dlouhou bílou srstí. Velmi elegantní s hrdým a ušlechtilým nesením hlavy.

Maltézský psík - důležité poměry:

Délka těla přesahuje o asi 38 % výšku v kohoutku. Délka hlavy je rovna 6/11 výšky v kohoutku.

Maltézský psík - povaha:

Maltézský psík je živý, oddaný, velmi učenlivý a velmi inteligentní pes.

Maltézský psík - hlava:

Její délka je rovna 6/11 výšky v kohoutku. Je dosti široká, šířka mírně přesahuje polovinu délky.

MOZKOVNA:
Lebka: lebka je mírně delší než tlama, šířka obou jařmových oblouků (bizygomatická šířka) je rovna délce lebky a tím větší než polovina délky hlavy. V předozadním směru je velmi mírně vejčitá (ovoidní) ; horní část lebky je plochá, s velmi málo vyjádřeným týlním hrbolem; hrbolky čelní kosti a nadočnicové oblouky jsou dobře vyvinuté; čelní vráska je tak málo vyjádřená, že je neviditelná, postranní části lebky jsou poněkud konvexní.
Stop: přechod mezi čelem a nosním hřbetem velmi silně vyznačen, tvoří úhel 90°.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: v prodloužení nosního hřbetu, při pohledu z profilu je její přední část vertikální. Objemná, s otevřenými nozdrami, zaoblená a zcela černá.
Tlama: délka tlamy je rovna 4/11 délky hlavy; to je tedy o něco méně než polovina. Podočnicová oblast je dobře vytvarovaná. Její hloubka je o dobrých 20 % menší než její délka. Postranní části tlamy jsou rovnoběžné, ale tlama v pohledu zpředu nesmí mít čtvercový vzhled, protože její přední spodní část přechází obloukem do bočních částí. Nosní hřbet je rovný, s dobře vyznačenou rýhou ve střední části.
Pysky: při pohledu zpředu mají horní pysky, v místě spojení, tvar velmi otevřeného oblouku. Jsou málo vyvinuté do hloubky a jejich spojení není viditelné. Horní pysky jsou perfektně přizpůsobeny dolním pyskům tak, že spodní profil tlamy je určen spodní čelistí. Okraje pysků jsou zcela černé.
Čelisti: normálně vyvinuté a lehkého vzhledu, perfektně navzájem přizpůsobené. Spodní čelist, mající rovné větve, není ve své přední části ani vystupující ani ustupující.
Zuby: zubní oblouky jsou vzájemně zcela přizpůsobené a skus nůžkový. Zuby jsou bílé, dobře vyvinuté a skus úplný.
Oči: otevřené, živého a pozorného výrazu, větší než by se dalo očekávat, tvaru spíše kulatého. Oční víčka jsou v těsném kontaktu s oční bulvou, která není nikdy hluboko zasazená, ale spíše v úrovni hlavy, jen mírně vystupující. Oči jsou posazeny ve stejné, téměř frontální rovině. Při pohledu zpředu nesmí být viditelné bělmo, oči mají tmavě okrovou barvu, okraje očí jsou černé.
Uši: téměř trojúhleníkového tvaru, jejich šířka je asi 1/3 jejich délky. Jsou nasazeny vysoko nad jařmovými oblouky, svěšené v blízkosti postranních částí lebky; se slabým vztyčením.

Maltézský psík - krk:

Ačkoliv je krk maltézáčka pokryt bohatou srstí, je jasně vyznačen zátylek. Horní profil je klenutý. Délka krku je zhruba polovinou výšky v kohoutku. Je nesen vztyčeně a nevykazuje žádnou uvolněnou kůži (lalok) .

Maltézský psík - trup:

Délka hřbetu od hrbolku ramene po hrbolek pánevní je o 38 % větší než výška v kohoutku.
Hřbetní linie: rovná až k nasazení ocasu.
Kohoutek: mírně zvednutý nad hřbetní linii.
Hřbet: jeho délka je přibližně 65 % výšky v kohoutku.
Záď: v prodloužení hřbetní-bederní linie je záď velmi široká a dlouhá, její sklon je 10° pod horizontální linii.
Hrudník: prostorný, dosahuje pod úroveň loktů, s nepříliš vyklenutými žebry. Obvod hrudníku je o 2/3 větší než výška v kohoutku. Sternální oblast je velmi dlouhá.

Maltézský psík - ocas:

Maltézáček má ocas nasazený v úrovni zádě, silný u kořene a tenký na špičce. Jeho délka odpovídá zhruba 60 % výšky v kohoutku. Vytváří jeden velký oblouk, jehož konec leží mezi kyčlemi a dotýká se zádě. Ocas stočený k jedné straně těla je tolerován.

Maltézský psík - hrudní končetiny:

Přiléhají dobře k tělu, stojí rovně a rovnoběžně.
Rameno: jeho délka odpovídá 1/3 výšky v kohoutku a sklon pod horizontálu je 60° až 65°. Vzhledem ke střední rovině těla téměř kolmé.
Nadloktí: delší než rameno, měří 40 až 45 % výšky v kohoutku, sklon pod horizontálu je 70°. Dobře přiléhající k tělu v horních 2/3, v podélném směru je téměř rovnoběžné se střední rovinou těla.
Lokty: rovnoběžné se střední rovinou těla.
Předloktí: suché, s málo viditelnými svaly, ale s dosti robustními kostmi s ohledem na velikost plemene.
Zápěstní kloub: ve vertikální linii předloktí, pohyblivý; neměl by být uzlovitý; je pokryt jemnou kůží.
Nadprstí: má stejnou charakteristiku jako zápěstí, a protože je krátké, je vertikální.
Tlapky: kulaté, uzavřené a klenuté prsty; polštářky tlapek a prstů mají být černé, drápky mají být také černé nebo alespoň tmavé.

Maltézský psík - pánevní končetiny:

Mohutných kostí; paralelní a při pohledu zezadu kolmé od hrbolku sedací kosti až k podložce.
Stehno: silně osvalené, zadní okraj je konvexní. Rovnoběžné se střední rovinou těla, ve směru dolů a dopředu poněkud šikmé vzhledem k vertikále. Jeho délka je téměř 40 % výšky v kohoutku a jeho šířka je o trochu menší než jeho délka.
Bérec: se sotva viditelnou rýhou mezi šlachou a kostí; sklon pod horizontálu je 55°. Je mírně delší než stehno.
Hlezenní kloub: přední zaúhlení hlezna je 140°.
Nárt: vzdálenost od podložky k hleznu je o málo větší než 1/3 výšky v kohoutku. Jeho délka odpovídá výšce hlezna. Je zcela kolmý (k podložce) .
Zadní tlapka: kulatá jako přední tlapka, ostatní charakteristiky jsou také shodné.

Maltézský psík - pohyb:

Maltézáček má pohyb vyrovnaný, dobře pokrývající plochu, volný, s krátkými a velmi rychlými kroky v klusu.

Maltézský psík - kůže:

Dobře přiléhající ke všem částem těla, pigmentovaná černými skvrnami a skvrnami barvy vínově červené, zvláště na hřbetě. Okraje očních víček, třetích víček a pysků jsou černé.

Maltézský psík - srst:

Srst maltézáčka je hustá, zářivá, lesklá, těžce spadající, hedvábné struktury, velmi dlouhá po celém těle, po celé délce rovná bez stop vln či kadeří. Na trupu má být delší než je výška v kohoutku a spadat k zemi jako pláštěnka, těsně přiléhající k trupu bez otevírání a bez vytváření chomáčů nebo vln. Chomáče nebo vlny jsou přijatelné na hrudních končetinách od lokte po tlapky a na pánevních končetinách, od kolene k tlapkám. Nemá podsadu. Na hlavě je srst velmi dlouhá, jak v obličejové části, kde se prolíná s vousy, tak na lebce, kde se případně prolíná se srstí pokrývající uši. Na ocasu spadá srst k jedné straně těla, tj. na bok a stehno, a je takové délky, aby dosáhla k hleznu.

Maltézský psík - barva:

Čistě bílá, povolen je nádech bledé slonoviny. Stopy bledě oranžové jsou tolerovány, ale nežádoucí a považovány za nedostatek.

Maltézský psík - výška a hmotnost:

Výška v kohoutku:
Psi 21 až 25 cm.
Feny 20 až 23 cm.

Hmotnost: 3 až 4 kg.

Maltézský psík - vady:

Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

1) Oboustranný strabismus (šilhavost) .

2) Délka těla přesahující 43 % výšky v kohoutku.

Maltézský psík - závažné vady:

1) Římský nos.

2) Výrazný předkus, pokud ruší vnější vzhled tlamy.

3) Velikost psů nad 26 cm nebo pod 19 cm.

4) Velikost fen nad 25 a pod 18 cm.

Maltézský psík - vyřazující vady:

1) Výrazná divergence nebo konvergence ploch hlavy.

2) Úplná depigmentace nosní houby nebo nosní houba jiné barvy než černé.

3) Podkus (dolní čelist kratší než horní) .

4) Skvrna na rohovce.

5) Úplná depigmentace očních víček.

6) Chybějící ocas, zkrácený ocas, ať už přirozeně nebo uměle.

7) Kadeřavá srst.

8) Jakákoliv jiná barva než bílá, s výjimkou bledé slonoviny.

9) Skvrny jiných barev, bez ohledu na jejich velikost.

Maltézský psík - poznámka:

Psi (samci) musím mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku.

Maltézský psík

Přidat komentář
Sdílet na Facebooku
Share Sdílet

Maltézský psík - Fotografie

Prozatím žádné fotografie  Přidat fotku

Maltézský psík Další informace